Silk Applique Thangka

Green Tara Applique Thangka
Vajrapani Applique Thangka
Buddha Applique Thangka
White Tara Applique Thangka